Współczynnik RW. Cisza w domu – współczynnik izolacyjności akustycznej okien

Czy marzysz o domu jako oazie spokoju, zakątku ciszy? Za oknem tylko ciągle słychać śmigające samochody, szum drogi, pęd. Wracasz po pracy i znów to samo. Przez głowę przebiega Ci obraz z lasem, błogą ciszą, bez hałasu. Jest na ten problem rozwiązanie. Oddalenie się od źródła hałasu. Ale jak przenieść dom, mieszkanie? Musimy odszukać inny sposób, są nim okna z korzystnymi parametrami ochrony akustycznej.
O ochronie przed hałasem zewnętrznym informuje nas izolacyjność akustyczna okna. Prawidłowo podana do ogólnej wiadomości izolacyjność akustyczna okna powinna być wyrażana przez ważony współczynnik izolacyjności akustycznej okien Rw oraz widmowych wskaźników adaptacyjnych C (widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości) i Ctr (widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości).

 

Okna współczynnik RW wyrażany jest w dB (decybelach) i ukazuje nam, na ile okna będą chronić nasz dom przed hałasem z zewnątrz. Im wyższa wartość tego współczynnika tym lepsza jego izolacyjność akustyczna. Standardowe okna posiadają współczynnik Rw około 30 dB.
O poziomie izolacyjności okna decyduje: rodzaj zastosowanego oszklenia, nawiewniki okienne, wymiary okien, rodzaj profilu okiennego, rodzaj zastosowanych uszczelek, rodzaj wzmocnień i ich sztywność oraz typ okuć, rodzaj uszczelnienia szczeliny montażowej.
ogólnie mówiąc, każdy element okna, ma wpływ na przenikalność hałasu do wnętrza konstrukcji.

You may also like...