Przewóz zwierząt

Wiele firm transportowych poza przewozami towarów, mienia, ludzi oferuję również przewóz zwierząt. Firma transportowa Poznań oferuj przewóz psów, kotów, gryzoni, ptaki, ale również zwierząt hodowlanych. Możemy znaleźć oferty związane ze zawiezieniem pupila do weterynarza. Jeśli zwierzę nie ma przeciwwskazań, można go przewozić również na dalekich trasach.Podczas przewozu kota lub psa, zwierzę powinno mieć książeczkę zdrowia, posiadać zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Firmy transportowe zapewniają odpowiednie klatki do przewozu zwierząt domowych. W polskim prawie nie ma żadnych przepisów dotyczących przewozów pupila. Każdy transport powoduje u zwierzęcia stres, aby go zminimalizować, ważne jest profesjonalne podejście pracownika. Opuszczając znane środowisko pies, kot zaczyna odczuwać pewien stres. W czasie transportu czynnikami stresogenny są: hałas, wstrząsy, temperatura, wibracje, ruch pojazdu.

Transport zwierząt hodowlanych

Podczas zarobkowego przewozu zwierząt konieczne są do tego uprawnienia, zezwolenia, licencja kierowcy. W tym przypadku każdy pojazd musi być czytelnie oznakowany „przewóz żywnych zwierząt”. Kierowca powinien wiedzieć jak postępować ze zwierzętami podczas załadunku, jakie są wymagane przestrzenie przyczep, jak regulować wentylację, jak sprzątać i dezynfekować pojazd. Powinien wiedzieć jak prawidłowo postępować z chorymi lub rannymi zwierzętami. Odpowiednie podstępowanie ze zwierzęciem podczas transportu i właściwa konstrukcja pojazdu zmniejszają ryzyko urazów, upadków zwierząt. Istnieją odrębne przepisy odnośnie do transportu zwierząt w zależności czy zwierzęta są transportowane do 8 godzin, czy powyżej 8 godzin. Zwierzęta powinny mieć zapewniony podczas transportu dopływ powietrza, przy czym powinny być chronione przed warunkami atmosferycznymi. Nadwozie auta powinni być wyposażone w ręcznie sterowany system blokująco-zabezpieczający. Dach powinien być sterowany siłownikami hydraulicznymi, można podnieść go wtedy o 40 cm. Wewnątrz samochodu powinien znajdować się układ drzwi umożliwiający zamykania poszczególnych pokładów transportowych. Nadwozie powinno umożliwiać wyciek nieczystości poza pojazd. Młode osobniki zwierząt podczas transportu powinny być odizolowane od starych. Konieczne jest oddzielnie gatunków, które podczas wspólnego transportu mogłyby stworzyć między sobą konflikt. Transport zwierząt powinien odbywać się z przerwami, po zakończeniu jednego etatu podróżny należy zrobić 24h przerwy. Na transport zwierząt powyżej 65 km przewoźnik musi posiadać zezwolenia.

 

You may also like...