Oleje przepracowane jako zagrożenie dla środowiska

Wszelkie oleje smarowe oraz przemysłowe nie nadające się po zużyciu do dalszej eksploatacji w swojej pierwotnej roli nazywamy olejami przepracowanymi. Są to przede wszystkim zużyte oleje pochodzące z silników spalinowych, oleje przekładniowe, oleje smarowe i hydrauliczne. Zaliczamy je do grupy odpadów niebezpiecznych. W tej samej kategorii znajdują się również zużyte oleje gastronomiczne po smażeniu potraw. Dlaczego odpady olejowe są tak groźne dla środowiska naturalnego oraz co z nimi robić, by nie powodować potencjalnego zagrożenia?

Wśród odpadów olejowych wymienić możemy kilka grup. Zaliczamy tu zużyte oleje hydrauliczne,

odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, oleje odpadowe i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, oleje zęzowe, odpady pochodzące z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych, a także pozostałe olejowe odpady niemieszczące się w żadnej z grup. Dlaczego są one tak niebezpieczne dla środowiska?

Otóż ich skład jest wysoce toksyczny. Zawiera pierwiastki reagujące między sobą i tworzące związki niebezpieczne dla ludzi oraz dla środowiska. W olejach odpadowych znajdują się między innymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które w większości uznawane za związki rakotwórcze. Oleje przepracowane mogą również zawierać między innymi wielotoksyczne polichlorobifenole.

Oleje przepracowane i sposoby ich zagospodarowania

Z racji szkodliwości odpadów olejowych nie można pozostawiać ich na śmietniku ani wylewać do studzienek kanalizacyjnych. Takie postępowanie jest nielegalne. Sposoby pozbywania się odpadów olejowych są określone przepisami prawa. Obowiązujące obecni Dyrektywy Unijne dotyczące kwestii zbierania i wywozu odpadów olejowych są wystarczające do ograniczania zagrożenia dla środowiska.

Najpowszechniejszym racjonalnym sposobem zagospodarowania odpadów olejowych jest ich przemysłowa przeróbka czyli recykling. Oleje przepracowane są poddawane oczyszczaniu oraz regeneracji. Poszczególne etapy przeróbki mają na celu przywrócenie ich pierwotnych właściwości. Ważnym elementem gospodarowania odpadami olejowymi jest rafinacja, czyli przetworzenie i pozyskiwanie z olejów przepracowanych surowców petrochemicznych. Są to surowce, które można zastosować na przykład w produkcji nowych olejów smarowych bądź też w wytwarzaniu lekkich olejów opałowych.

Przekazywanie olejów przepracowanych wyspecjalizowanym jednostkom gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa transportu oraz odpowiednie zagospodarowanie. Jednocześnie pozbywamy się widma finansowej kary za niewłaściwe postępowanie z odpadem niebezpiecznym.

 

You may also like...